Skip links

Mgr Izabela Wiercińska

Mgr Izabela Wiercińska
– Pielęgniarka

Jestem absolwentką Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego. Tytuł magistra pielęgniarstwa uzyskałam we wrześniu 2020 roku. Przed rozpoczęciem pracy w zawodzie odbyłam trzymiesięczny staż podyplomowy na Malcie. Od grudnia 2014 roku jestem czynną zawodowo pielęgniarką. Pracuję w oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Szpitalu Powiatowym w Nysie. Tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki uzyskałam w kwietniu 2019 roku. Stale poszerzam swoją wiedzę i podnoszę kwalifikacje, uczestnicząc w konferencjach naukowych oraz kursach.

W październiku 2020 roku rozpoczęłam pracę w Poseidonkliniken Stockholm – klinice specjalizującej się w transplantacji włosów. Szkolenie trwało trzy miesiące pod okiem wykwalifikowanej pielęgniarki z 7 letnim stażem.